Εφαρμογή ΤΜΧΠΠΑ, Διαχείριση υποβολής περιλήψεων και άρθρων -- DPRD, Paper Submission Procedure

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο θεσσαλίαςΕγγραφή στο workshop

Δήλωση συμμετοχής σε WORKSHOP

συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού χώρας/περιοχής


Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί ή θα εγγραφείτε ως σύνεδρος στο συνέδριο. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε προχωρήστε στην καταβολή του ποσού των 20€ εδώ.